Migrena u dzieci

Migrena to nie tylko problem dorosłych, ale cierpią na nią także dzieci. Migreny ma około 4 procent dzieci przed okresem dojrzewania. Po nim częstość występowania rośnie do 6 procent wśród mężczyzn i 18 procent wśród kobiet, a następnie stopniowo spada po 40. roku życia.

#migrena u dzieci #migrena u dzieci objawy #objawy migreny u dzieci #migreny u dzieci #migrena u dziecka #migrena dziecięca #uniyccc@ymca org hk loc:PL #admin@sharman co za loc:PL #information@yamagatabank co jp loc:PL #admin@yued net loc:PL #admin@diens org loc:PL #admin@datec co kr loc:PL #stephen@catalinaspas co uk loc:PL #support@mrmail co za loc:PL #account@defdiamond cn loc:PL

Related posts

Top