Dowiedz się jak radzić sobie z migreną, oraz czy zmiany hormonalne wpływają na migrenę?

Czy wiesz że Hipokrates nie przeprowadził szczegółowego klinicznego opisu bólów głowy. Dopiero Areteusz z Kapadocji (w I wieku n.e.) opisał po raz pierwszy t. zw. heterokranię i podał cechy, wyróżniające tę postać chorobową od innych rodzajów bólu głowy (połowiczność objawów oraz ich okresowość). Galen (w II wieku n.e.) opisał migrenę oraz podał pierwszy jej teorię. W stanie zdrowia istnieć ma połączenie między naczyniami wewnątrz i zewnątrz czaszkowemi, przez które ulatniać się mogą wyziewy i płyny. O ile jednak połączenie to ulega zmianie, wtedy niektóre części ciała wysyłają do mózgu szkodliwe wyziewy i płyny. W zdaniu tym odnaleźć można wpływ nauki Hipokratesa o znaczeniu cieczy (patologia humoralna); naukę tę rozwinął następnie Galen, który sądził, że właśnie wadliwe pomieszanie cieczy bywa najczęstszą przyczyną choroby.

Opis migreny oraz teoria zawarta w pracach Galena zamyka okres nie tylko grecki, lecz i epokę znacznie późniejszą, a obejmującą prawie całe wieki średnie. Zarówno lekarze z epoki pohipokratesowej, jak i z czasów bizantyjskich i arabskich trzymali się ślepo poglądów lekarzy z czasów greckich. Co czas pewien przybywał jakiś nowy szczegół w opisie klinicznym, nie było jednak zasadniczych zmian.

Dopiero w drugiej połowie XIX stulecia nauka o bólach głowy uległa znaczniejszym przeobrażeniom, dzięki pracom o migrenie wzrokowej i oczoporaźnej. Wtedy ogłoszone zostały pierwsze monografie o migrenie, przede wszystkim praca Edwarda Liveinga (1873)

W 1962 opracowano pierwszą klasyfikację bólów głowy. W 1988 przyjęto pierwszą międzynarodową klasyfikację bólów głowy. W 1993 Joutel zidentyfikował gen związany z migreną. W 1966 roku Rabin pokazał, że serotonina w krwi obniża się podczas napadów migreny. W 1967 roku Anthony pokazał, że spadek serotoniny jest związany z ostrymi atakami migreny. W 2004 roku opublikowano IHC2 – drugą Międzynarodową Klasyfikację Bólów Głowy

Na początku XX wieku pierwszą polską monografię na temat migreny napisał Edward Flatau, który przedstawił pełny obraz kliniczny tej choroby na podstawie prac w XIX wieku oraz określił tę chorobę jako wrodzone usposobienie do patologicznych procesów metabolicznych w układzie nerwowym i wyróżnił jej postacie: oczną, padaczkową, psychiczną i – rzadką – twarzoporażenną. Książka Die Migrane i polska edycja Migrena ukazała się w roku 1912 a praca nad nią zaczęła się od rozdziału w zbiorowym podręczniku Lewandowskiego. [15]. Podobnie jak wielu innych badaczy migreny, Flatau sam cierpiał na nią. Idee jego monografii zostały po raz pierwszy przedstawione na posiedzeniu wydziału nauk matematycznych i przyrodniczych Warszawskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 7 marca 1912 roku.

Antoni Prusiński (1925) uczeń Eufemiusza Hermana opublikował szereg monografii poświęconych bólom głowy, m.in. Migrena (1980), Klasterowy ból głowy (1992). Utworzono sekcję Migreny i Pokrewnych Bólów Głowy przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym oraz Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, które wydaje czasopismo Migrena.

Warszawa, 03.06.2014r.

Trzykrotnie większe ryzyko wystąpienia migreny u kobiet
Jednym z podstawowych czynników predysponujących kobiety do migreny są wahania hormonów płciowych występujące w trakcie cyklu menstruacyjnego. Tendencja do występowania napadów migreny zmienia się w różnych etapach życia kobiety: najczęściej występują w momencie największej gotowości rozrodczej, ich częstość spada w okresie menopauzy, a także w ciąży, kiedy poziom hormonów jest bardziej ustabilizowany.

Migrena u kobiet
Migrena jest chorobą kojarzoną głównie z kobietami. Rzeczywiście, trzykrotnie więcej kobiet choruje na te napadowe i uciążliwe bóle głowy. Wynika to z wielu aspektów biologicznych i społecznych. Jednym z podstawowych czynników predysponujących kobiety do migreny są wahania hormonów płciowych występujące w trakcie cyklu menstruacyjnego. Tendencja do występowania napadów zmienia się w różnych etapach życia kobiety: najczęściej napady występują przed 35 rokiem życia – w momencie największej gotowości rozrodczej i stosowania hormonalnych leków regulujących rozrodczośc. Ich częstość spada
w okresie menopauzy, a także w ciąży, kiedy poziom hormonów jest bardziej ustabilizowany.

Jak zmiany hormonalne wpływają na migrenę?
Najważniejszymi żeńskimi hormonami płciowymi są estrogeny i progesteron, których stężenie we krwi zależy od etapu cyklu menstruacyjnego. Poziom estrogenów wzrasta w okresie owulacji (13–16 dzień cyklu), a następnie spada. W kolejnych dniach wzrasta stężenie progesteronu, który przygotowuje śluzówkę do ewentualnego zagnieżdżenia jajeczka. W okresie krwawienia poziomy tych hormonów spadają umożliwiając złuszczenie błony śluzowej macicy. Takie wahania hormonalne wpływają na wrażliwość bólową kobiet. Występowanie napadów migrenowych wiąże się głównie ze spadkiem estradiolu w osoczu. Największe spadki tego hormonu występują w okresie przed wystąpieniem krwawienia, po porodzie, w trakcie pierwszej miesiączki czy w okresie przedmenopauzalnym.²

Migrena menstruacyjna
Migrena menstruacyjna pojawia sięzazwyczaj na 2 dni przed wystąpieniem krwawienia i może trwać do 3 dnia cyklu. Szacuje się, że nawet 70 % kobiet skarży się na migrenowy ból głowy związany z menstruacją .Ten rodzaj migreny wyróżnia się tym, że zazwyczaj nie towarzyszy jej aura (nawet jeśli dotyczy kobiet, u których ten symptom występuje zazwyczaj). Napady bólowe mogą mieć większą intensywność i ostrzejszy przebieg, mogą trwać dłużej, częściej związane są z niedyspozycją, słabiej reagują na leczenie przeciwbólowe a także mogą prowadzić do wtórnych napadów występujących już w ciągu kolejnych 24 godz. Przy tego typu migrenach lekarz może zalecić zastosowanie leczenia hormonalnego. Takie leczenie daje szansę na zapobieganie występowania napadów związanych
z menstruacją u znacznego odsetka chorych na migrenę. Nie dotyczy to jednak napadównie wywołanych cyklem menstruacyjnym⁴. Terapia hormonalnamoże prowadzić nawetdo znacznego zmniejszenia zużycia środków przeciwbólowych, choć wiąże się ona z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (sugerowane większe ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych) ² ⁵.

Niektóre opracowania naukowe pokazują także, że doustna antykoncepcja może działać odwrotnie i nasilać napady migreny. Wciąż istnieją spory, jak dużego procentu chorych ten efekt dotyczy¹. Dlatego bardzo ważne jest, aby terapia hormonalna odbywała się pod nadzorem lekarza specjalisty.

Migrena w czasie menopauzy
Częstość napadów migrenowych zmniejsza się wraz z wiekiem. W okresie pomenopauzalnym na migrenowe napady bólu głowy cierpi o 2/3 kobiet mniej. W okresie tym następuje zmniejszenie syntezy estrogenu i progesteronu przez jajniki. Kobiety nie są narażone wtedy na takie wahania hormonalne. Może jednak zdarzyć się, że napady wcale się nie zmniejszą, a wręcz przeciwnie: nasilą. Należy wtedy rozważyć terapię hormonalną w tej grupie pacjentek⁵.

Nie pozwól rozwinąć się migrenie!
Niezaprzeczalnie każdy etap życia kobiety wiąże się ze zmianami hormonalnymi, a hormony płciowe mogą odgrywać istotną rolę w powstawaniu napadów migrenowych. Niezwykle ważnym wydaje się konieczność właściwej obserwacji częstości ich występowania oraz zażycie odpowiedniego leku, który zastosowany we wczesnej fazie ataku migreny, może zahamować jej rozwój. Takim lekiem jest Excedrin® MigraStop™. To jedyny, trójskładnikowy lek bez recepty, który nie tylko uwalnia od przeszywającego bólu, ale także zaczyna walczyć z towarzyszącymi mu objawamijuż po 30 minutach⁶. Niejednokrotnie poleca się prowadzenie dzienniczka napadów migreny, by móc zauważyć, a potem wyeliminować, zależności pomiędzy fazą cyklu menstruacyjnego, stosowaną dietą, aktywnością życiową a migreną.Z migreną trzeba walczyć od momentu pierwszych ozanknadchodzacego ataku. Dlatego jeśli weźmiesz właściwy lek, w odpowiedniej dawce już przy pierwszych sygnałach ataku, możesz zahamować jego rozwój. Już 2 tabletki Excedrin® MigraStop™ zażyte w początkowej fazie ataku migreny mogą pomóc.

Aby dowiedzieć sie więcej na temat leku ExcedrinMigraStop zapraszamy na stronę produktową: www.excedrin.pl.

BIBLIOGRAFIA:
Prusiński A, 2010 Leczenie migreny I innych bólów głowy, Termedia 2010, Poznań, s. 10.
2Faubion SS, Casey PM, Shuster LT, Hormonal contraception and migraine: clinical considerations. Curr Pain Headache Rep. 2012 Oct; 16(5):461–6.

³ MacGregorEA.”Menstrual” migraine: towards to definitione. Cephalalgia. 1996; 16:16:11–21.

⁴Calhoun A, Ford S. Elimination of menstrual-related migraine beneficially impacts chronification and medication overuse. Headache. 2008; 48:1186–1193.

⁵ Karlı N, Baykan B, Ertaş M, Zarifoğlu M, Siva A, Saip S, Ozkaya G; Turkish Headache Prevalence Study Group, Onal AE J Impact of sex hormonal changes on tension-type headache and migraine: a cross-sectional population-based survey in 2,600 women. HeadachePain. 2012 Oct;13(7):557–65.

⁶Dotyczy bólu głowy i dźwiękowstrętu. Lipton R. Stewart W et. Al. Efficacy and safety of acetaminophen, aspirin and caffeine in alleviating headache pain, three double blind, randomized, placebo-controlled trials. Archives of Neurology 1998: 55 210 – 217.

O firmie Novartis
Novartis jest światowym liderem w dziedzinie szeroko pojętej ochrony zdrowia. Firma odpowiada
na rosnące potrzeby pacjentów i społeczeństwa, wprowadzając innowacyjne i skuteczne produkty farmaceutyczne oraz medyczne: leki innowacyjne, wysokiej jakości leki generyczne, szczepionki, materiały diagnostyczne oraz leki i wyroby medyczne dostępne bez recepty. Novartis jest jedyną firmą, która zajmuje wiodącą pozycję we wszystkich tych obszarach. Więcej informacji na stronie www.novartis.pl.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ExcedrinMigraStop. Tabletki powlekane. Jedna tabletka powlekana zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu oraz 65 mg kofeiny. Wskazania do stosowania: Doraźne leczenie bólu głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. U pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa; czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów ze zdiagnozowanym
owrzodzeniem żołądka i jelit; hemofilia lub inne skazy krwotoczne; ciężka niewydolność nerek lub wątroby; ciężka niewydolność serca; przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień; trzeci trymestr ciąży.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy.

W tekście użyto infroamcji z Wikipedii

http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_bada%C5%84_migreny

Przypisy

L. Thomas, La migraine, Paris, A. Delahaye & E. Leerosnier, 1887
William Osler, edytor, Modern medicine, its theory and practice. Volume VII Diseases of the Nervous System, Rozdzial XVI Smith Ely Jelliffe, Migraine, neuralfia, professional spasm. Occupation neuroses. Tetany. Philadelphia and New York, Lea and Febiger, 1910.
E. Flatau: Migrena. La migraine. Warszawa: Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział nauk matematycznych i przyrodniczych, 1912, s. vi, 313.
H. Isler i F. C. Rose: Historical background. W: J. Olesen, P. Tfelt-Hansen, K. M. A. Welch: The Headaches. Wyd. 2 ed.. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, s. 1026. ISBN 0-7817-1597-0.
Thomas Willis, The London practice of physick: or the whole practical part of physick contained in the works of Dr. Willis. Faithfully made English, and printed together for the publick good, Thomas Basset and William Crooke, 1685, 680
E. Liveing, On megrim, sick-headache and some allied disorders, a contribution to the pathology of nerve-storms, London, J. and A. Churchill, New Burlington Street, 1873
F. J. Bove, 1970, The story of ergot, New York, Karger,
E. Woakes, On ergot of rye in the treatment of neuralgia, Br. Med. J. 1868, 2, 360–361
J. R. Graham i H. G. Wolff, 1938, Mechanisms of migraine headache and action of ergotamine tartare. Arch. Neurol. Psychiatry, 39, 737–763
H. G. Wolff, Headache and Other Head Pains, Newy York, Oxford University Press, 1948
Leão AAP, “Spreading depression of activity in the cerebral cortex”, J Neurophysiol. 7 (1944), strony 359-390.
Lashley, K. S. 1941, Patterns of cerebral integration indicated by the scotomas of migraine, Arch. Neurol. Psychiat., 46, 331–339
PM Milner. Note on a possible correspondence between the scotomas of migraine and spreading depression of Leão.. „Electroencephalography and clinical neurophysiology”. 10 (4), s. 705, Nov 1958. PMID 13597818.
Russell J. M. Lane, Paul Sheldon Davies: Migraine. New York: Taylor & Francis Group, 2006. ISBN 978-0-8247-2957-8.
Aleksander Niewodniczy. Edward Flatau. W 70. rocznicę śmierci i w 90. rocznicę wydania monografii “Migrena”. „Migrena”. 1, s. 33–37, 2000

hastagi na stronie:

#migrena migrena

Authors
Top