Koszty leczenia migreny

Migrena to bardzo droga choroba. Nie wiadomo dokładnie, ile leczenie migreny kosztuje w Polsce.

Wiadomo, ze w Niemczech koszty leczenia migreny zostały oszacowane na 5 mld DM rocznie.

Suma ta obejmuje zarówno wartość leków jak i koszty wynikające z nieobecności oraz spadku produktywności w miejscu pracy z powodu migreny.

Koszty związane z nieobecnością w pracy są 12 razy wyższe niż koszty leczenia .

hastagi na stronie:

#my deal podre

Authors
Tags , , , , ,

Related posts

Top